Follow by Email

torsdag 30 juni 2016

Det finns hopp. Ett ord för varje tillfälle. /A word to youJa, det finns ett ord för varje tillfälle. Därför att jag vet det genom erfarenhet så vill jag visa dig orden du kan läsa om just vardagliga svårigheter, saker man oroas över eller inte förstår eller inte orkar med.  Det här är allvarsord och tröstens ord från Gud. Är du en troende så förstår du vad texten säger och är du en icke troende så vill jag visa dig att Bibeln som är Guds ord, håller att stå på, läsa, tro på..


Matteus kap 6:19. Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör, 
och där tjuvar bryter sig in och stjäl, Ords. 23:4. Matt. 19:21. Luk. 12:33. Apg. 2:45.
 1 Tim. 6:9, 17. Hebr. 10:34. 
20. utan samla er skatter i himmelen, där rost och mal inte 
förstöra, och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 
21. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. 
22. Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, så får hela 
din kropp ljus. 
  Luk. 11:34. 
23. Men om ditt öga är fördärvat, då blir hela din kropp höljd i 
mörker. Är det nu så, att ljuset, som du har i dig, är mörker, 
hur djupt blir då inte mörkret! 
  Ords. 20:27. 
24. Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att 
hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla 
sig till den förre och förakta den senare. Ni kan inte tjäna 
både Gud och Mammon. 
  Luk. 16:13. 
25. Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, 
vad ni ska äta eller dricka, ej heller för er kropp, vad ni 
ska kläda er med. Är inte livet mer än maten, och kroppen 
mer än kläderna? 
  Luk. 12:22. Fil. 4:6. Hebr. 13:5. 1 Petr. 5:7. 
26. Se på fåglarna under himmelen: de så inte, ej heller skörda 
de, ej heller samla de in i lador; och likväl föder er himmelske 
Fader dem. Är ni inte mycket mer än de? 
  Job 39:3. Ps. 147:9. Luk. 12:6. 
27. Vilken av er kan, med allt sitt bekymmer, lägga en enda aln 
till sin livslängd? 
28. Och varför bekymrar ni er för kläder? Beskåda liljorna på 
marken, hur de växer: de arbetar inte, ej heller spinner de; 
29. och likväl säger jag er att inte ens Salomo i all sin 
härlighet var så klädd som en av dem. 
30. Kläder nu Gud så gräset på marken, vilket i dag står och i 
morgon kastas i ugnen, skulle han då inte mycket mer kläda 
er, ni klentrogna? 
31. Så gör er nu inte bekymmer, och säg inte: ‘Vad ska vi 
äta?’ eller: ‘Vad ska vi dricka?’ eller: ‘Vad ska vi kläda 
oss med?’ 
32. Efter allt detta söker ju hedningarna, och er himmelske Fader 
vet att ni behöver allt detta. 
  Ps. 55:23. 
33. Nej, sök först efter hans rike och hans rättfärdighet, så 
skall också allt detta andra tillfalla er. 
  1 Kon. 3:13. Ps. 37:25. Fil. 3:16. 
34. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen, ty 
morgondagen skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har 
nog av sin egen plåga.”
*

Jag hoppas att du fick tröst och eftertanke nu när du läste dessa orden/verserna som är så sanna! LITA PÅ GUD!
Strömsholms slott /castleVälkommen tillbaka! /Maria


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar