måndag 1 augusti 2016

HÄR på DENNA LÄNK fortsätter Fotobloggen! /Min Hemsida / Go to:My homepage Jesus lives

Fotobloggen som du läst här fortsätter VARJE DAG i TEXT och foto på DENNA SIDA: 

Jesus lever. http://gospel.jesuslever.eu/     My homepageVÄLKOMMEN!  Welcome to read about FAITH!Fotobloggen finns kvar men inte så aktiv!  Hälsn Maria/Maria 

söndag 31 juli 2016

Jesus botar blinda och stumma människor även idag! Men man har dålig kunskap om vad han kan göra därför frågar man inte om hjälp. /Jesus cures/Saviour

Evangelium/Under och mirakel. Matt kap 9


Jesus botar blinda och stumma: 

Mat 9:27 

När Jesus gick därifrån, följde honom två blinda som ropade och sade: ”Davids son, förbarma dig över oss.” Mat 9:28Och då han kom hem, trädde de blinda fram till honom; och Jesus frågade dem: ”Tron I att jag kan göra detta?” De svarade honom: ”Ja, Herre.”  

Mat 9:29Då rörde han vid deras ögon och sade: ”Ske eder efter eder tro.”  

Mat 9:30Och deras ögon öppnades. Och Jesus tillsade dem strängeligen att se till, att ingen finge veta detta.  

Mat 9:31Men de gingo åstad och utspridde ryktet om honom över hela det landet.  

Mat 9:32När dessa voro på väg ut, förde man till honom en dövstum som var besatt.  

Mat 9:33Och när den onde anden hade blivit utdriven, talade den dövstumme. Och folket förundrade sig och sade: ”Sådant har aldrig förut varit sett i Israel.”  

Mat 9:34Men fariséerna sade: ”Det är med de onda andarnas furste som han driver ut de onda andarna.”  

Mat 9:35Och Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet.  

Mat 9:36Och när han såg folkskarorna, ömkade han sig över dem, eftersom de voro så illa medfarna och uppgivna, ”lika får som icke hava någon herde.”  

Mat 9:37Därför sade han till sina lärjungar: ”Skörden är mycken, men arbetarna äro få.  

Mat 9:38Bedjen fördenskull skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”  

*Det är många som behöver bli friska idag, och det är inte känt att Gud gör under idag också men det gör han, Hallelujah!

/Maria


Välkommen tillbaka hit/ Maria


lördag 30 juli 2016

En härlighetsbåge och ett löfte, men vad begriper människor om det andliga, de går sin egen väg. /Rainbow and people
En härlighetsbåge! Men man har förvanskat den och betydelsen av den

En härlighetsbåge omger hans tron. Strålande färger omger Fadern där han sitter i Majestät.
Härlighetsljuset är hans båge,som han kallar för ”min”.
Han sade
han skapade
han talade
Och han gjorde regnbågen.
 *
I Sverige har man precis gjort ett frimärke av regnbågsfärger, man har tagit regnbågens färger för att vara Stolt, d v s Pride för att man är homosexuell, eller transgender, eller lesbisk eller….. det är vanligt idag, men Gud tycker inte om det, men det förstår man inte. Egotrippade människor finns det många utav och de begriper inte vad de gör. Man är inte skapad till sådant.

BIBELORD:
Hes. 1:28      28 Skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag.

Upp 4:3  Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karneol, och en regnbåge som en smaragd omgav tronen.

Mos 9:1312 Och Gud sade: ”Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er: 13 Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. 14 När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn 15 skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv. 16 När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden.” 17 Och Gud sade till Noa: ”Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden.”

*

Man har inte den respekt för Gud som man borde ha, man är självisk och man går sin EGEN väg!Egot och köttet styr.

/Maria

Lingonen är röda nu 

Välkommen tillbaka hit, /Maria

torsdag 28 juli 2016

Vågar man följa Jesus? Hoppet om hans återkomst och det eviga livet./ Eternal life

Gud är allsmäktig och har fullständig kontroll  över allt skeende. Han kommer att föra sin familj till ett evigt liv i trygghet. Eftersom han har en sådan omsorg om oss kan vi tryggt överlämna våra liv till honom.

Ondskan och orättvisorna kommer att upphöra vid Guds stora och slutgiltiga dom. För att undgå den domen fordras en fullständig överlåtelse till Kristus. Inget annat än detta kan rädda någon från Guds straff.

Jesus Kristus och hans löften är sanna, när vi begriper det kan vi vara trygga och vi törs följa Kristus utan att tveka, vad det än är vi ställs inför. Hoppet om hans återkomst bär oss även i tider av förföljelse.

Var vid gott mod, han har vunnit seger!

FRID!

/Maria


Välkommen tillbaka hit! /Maria

onsdag 27 juli 2016

Be, Tro, Vänta /Test och tålamod / Pray, Trust, WaitPray

Trust


Wait = Be, Tro,Vänta


Det är ord som verkligen testar vem man är i Jesus Kristus, i sitt troende liv. Det finns möjligheter att man bett fel bön, och att man väntar förgäves. Men om man ber i enlighet med Gus ord och vet vad han vill, d v s man kan förstå av Guds ord vad han väntar sig av oss.

OM Gud inte vill det vi vill (önskar och ber om) då blir det ju inget bönesvar. Det är verkligen arbetsamt att vänta på bönesvar i många år, för att det är GUDS tid som gäller. Inte vår tid. Hur många gånger har jag sagt detta till mig själv då jag väntat på bönesvar. Men på ena eller det andra sättet så får man ett svar. Väntan kan vara lång och svår för inget sker genom att knäppa men fingrarna.

Många människor undrar VAD TRO ÄR, HUR är det att TRO på Gud, på att JESUS lever, och i bibeln kan vi verkligen få läsa om vad tro ÄR. Några bibelverser:

Joh 20:27
Sedan sade han till Tomas: ”Kom med ditt finger och se mina händer, kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro!”
Joh 20:31
Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.

Apg 11:21
Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren
Apg 14:9
Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad
Apg 18:8
Crispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes.

Tit 2:2
Äldre män ska vara nyktra, värdiga och förståndiga, sunda i tro, kärlek och tålamod.
Hebr 11:6
Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.

Hebr 11:7
I tron byggde Noa en ark i helig fruktan för att rädda sin familj, efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro.
Välkommen tillbaka hit!! /Maria


Alla skall vi en gång stå inför Guds domstol. När Människosonen kommer... /God´s promisesHan gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud bestämt till att döma levande och döda./Apg 10:42

Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. /Matteus 25:32

Hur kan du då döma din broder? Eller hur kan du förakta din broder? Alla ska vi en gång stå inför Guds domstol./Rom 14:10

Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike./2 Tim 4:1

Det skall framgå den dag då Gud, enligt det evangelium jag fått från Jesus Kristus, dömer vad som är fördolt hos människan. /Rom 2:16

Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen. /Joh 5:22

När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. /Matteus 25:31

Jesus Kristus är allas domare

*
Istället för att behöva dömas borde man kunna bli förlåten och det är just det som GUD vill göra för människan: Ge dem syndernas förlåtelse, att folk blir frälsta, att de blir fria människor, i tron på Jesus Kristus. Psalm 32 handlar om förlåtelse. När Gud förlåter oss lyfter han av oss all skuld och glömmer vår synd. Men för att han skall förlåta oss måste vi bekänna vår synd. I bekännelsen ligger ett löfte från vår sida om en förändring. . Den som känner Herren kommer att avgå med segern.

/Mariamåndag 25 juli 2016

Står ditt namn i LIVETS bok? / Book of Life

Mitt namn är skrivet i Livets bok


Är ditt namn skrivet i Livets bok av Gud?

Det betyder:

Psalm 16:1 Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

*Välkommen tillbaka  /Maria