Follow by Email

torsdag 14 april 2016

Fotobloggen: Matunder, 4000 får mat. Mirakel. Han gör sådant som är omöjligt. /Nothing is impossible.


Välkommen/Welcome


HUR LÄTT ger man inte upp då det strular? Jag vet en person som aldrig kunde tänka sig att inte göra allt för någon eller flera. Den mannen har mycket att lära alla människor. Kunskap kommer man långt med och jag vill berätta om undret då 4000 människor fick mat.

Under och mirakel av Jesus

Ja Jesus gör under och mirakel. Här nedan kan du läsa om att Jesus ger mat åt fyra tusen människor. Detta under skall inte förväxlas med brödundret för 5.000 personer.


*

Mat 15:32  Och Jesus kallade sina lärjungar till sig och sade: ”Jag ömkar mig över folket, ty det är redan tre dagar som de hava dröjt kvar hos mig, och de hava intet att äta; och jag vill icke låta dem gå ifrån mig fastande, för att de icke skola uppgivas på vägen.”
Mat 15:33  Då sade lärjungarna till honom: ”Varifrån skola vi här, i en öken, få så mycket bröd, att vi kunna mätta så mycket folk?”
Mat 15:34  Jesus frågade dem: ”Huru många bröd haven I?” De svarade: ”Sju, och därtill några få småfiskar.”
Mat 15:35  Då tillsade han folket att lägra sig på marken.
Mat 15:36  Och han tog de sju bröden, så ock fiskarna, och tackade Gud och bröt bröden och gav åt lärjungarna, och lärjungarna gåvo åt folket.
Mat 15:37  Så åto de alla och blevo mätta. Och de överblivna styckena samlade man sedan upp, sju korgar fulla.
Mat 15:38  Men de som hade ätit voro fyra tusen män, förutom kvinnor och barn.
Mat 15:39  Sedan lät han folket skiljas åt och steg i båten och for till Magadans område.

*
Vad betyder detta nu då att Jesus kunde göra sådant som är omöjligt? Jesus lärjungar stod ofta lamslagna och häpna då deras Mästare och Herre gjorde under, de hade svårt att lära sig att det faktiskt var sådant som Jesus gjorde. Hur är det med oss själva? HUR LÄTT GER MAN INTE UPP då det strular? Vi skall tänka på att situationer förändras då vi kommer till Jesus med problemen, och kanske du har varit med om situationer då Jesus gjort något speciellt i ditt liv, lita på att han gör det IGEN! 

Han har gjort många under i mitt liv!
*

Maten börjar växa i trädgårdarna.

Blandade foton från veckan :
Välkommen tillbaka hit!   /Hälsn Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar