Follow by Email

lördag 20 februari 2016

Fotobloggen: Full av härlighet. Den himmelska eller den jordiska kroppen. Den viktigaste frågan. Att leva eller att dö för evigt.


Välkommen/Welcome

Full av härlighet, är det möjligt?

Allt är inte som det ser ut att vara. T ex så slits den kropp vi har ut, men om vi vill så kan vi få en ny. Vi kan inte köpa den men om vi är troende så får vi en ny kropp den dag då vi flyttar hem. Hem, vart då? Till himmelen. Såhär är det:
Den jordiska och den himmelska kroppen 

Den jordiska kroppen slits ut. Den himmelska dör aldrig. Den jordiska kroppen är till hinder. Den himmelska är full av härlighet.Den jordiska kroppen är svag och blir sjuk.Den himmelska är full av styrka och kraft. Den jordiska kroppen har ett jordiskt ursprung. Den himmelska kroppen kommer från himmelen och består i evig tid.

Därför har vi ett val att göra, leva för evigt eller dö för evigt. Svår fråga kanske, men den är verkligen den viktigaste i våra liv. /Det gamla är borta och allt blir NYTT.

Bibelordet säger: 1 Korinthierbrevet 15: 48 Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. 49 Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild. 50 

Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. 51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. 54 Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen. 55 Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? 56 Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. 57 Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. 58 Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.Sommarbilder 2015


Välkommen tillbaka hit!   Hälsn Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar