Follow by Email

onsdag 11 november 2015

Kärleken och fruktan. Kärlek, vällukt. Älska sin nästa. Budskap. Höstmotiv

Välkommen/WelcomeMänniskor är ganska rädda idag, av olika anledningar. Som vi vet så råder det ett kärlekslöst klimat i världen, för de som ska gå i täten, ledarna, sköter inte sina plikter utan bombar ihjäl människor och så har det alltid varit. Svärd, knivar, gevär, bomber och mer.. Det kommer ett slut och en ny början men det är det inte alla som vet, men den som tror på Gud vet det för den har förstått hans ord som är bibeln. Han har sagt att vi ska vara kärleksfulla, riktig kärlek doftar, vällukt.

Inför slutet: Vi kan faktiskt se fram emot domens dag, därför att den innebär slutet på all synd och början på en tillvaro, där vi får se Jesus ansikte mot ansikte. Faller man offer för fruktan för domens dag, Guds dom,  och evigheten, så skall vi påminna oss om Guds eviga kärlek. Hans kärlek till oss är fullkomlig. (Rom 8:38-39). Vår rädsla och fruktan upplöses fullständigt om vi fäster blicken på hans omätliga kärlek till oss och låter honom älska andra genom oss.Vi kan leva i lugn förvissning om vi i detta livet har lärt oss bli mer och mer lika Jesus. Så säger den troende att det är och så anser jag att det är.

Det görs många goda gärningar idag, men det tar ingen till himmelen en dag, det är frälsningen som är det viktigaste, och kärleken till Gud.1 Joh 4:18

18 Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.
19 Vi älskar därför att han först har älskat oss. 20 Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. 21 Och detta bud har vi från honom: att den som älskar Gud också ska älska sin broder.

*
Älskar man sin broder så mycket att man inte skjuter på honom eller låter honom fly?
 ***
Man kan känna sig ganska vissen men man brukar ta sig upp igen.

Man kan få känna sig glödande inombords av glädje:Frostbitna växter


Lövsamlingarna är vackra och tål att beundras.Mycket skräp finns överallt, i skogen ocksåHöstlövet
Stenen


Visst är hösten vacker?Idag väntar jag på hantverkare, får se om de kommer snart, vädret är soligt än så länge:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar