Follow by Email

onsdag 20 juli 2016

Man tar sitt liv, för man vet INTE hur värdefullt det är!! Vart 4:e självmord kommer ej med i statistiken. /Young people take their lives.
Ungdomar tar livet av sig. Vet vi alltid varför? Nej det är en stor och smärtsam fråga. Experterna räknar med att ca vart fjärde självmord ej kommer med i statistiken. Det handlar om mänskliga tragedier. Samhället försöker att lösa dessa människors problem och tillgodose deras behov, men inte alltid går det…
Det svaret jag vill ge på alla dessa omfattande hemska gräsliga sorgliga problem som människor har är: Gud kan hjälpa. Han gör allt nytt igen. Han läker alla sår. Han befriar, helar och läker. Därför inkluderar även frälsningen även helande till människors själsliv.Den Gud jag känner har gjort under med mig, han har ju helat mig från stor sorg och från tankar på att ta mitt liv. Detta var många år sedan, men, jag vet vad han gjort för mig.

**Inga själsliga problem, psykiska lidanden är för svåra för Gud att hela. När en människa blir född på nytt, frälst, får hon en ny ande inom sig, men själen blir inte pånyttfödd. Därför kan en människa ha psykiska problem efter att hon blivit en kristen. Många kristna förstår inte vad Bibeln lär angående vårt själsliv.

De tror att de måste leva med dessa problem och inser inte att de kan göra något åt dem. Därför behövs undervisning om detta, så att de får en tro för att bli förvandlade och börjar göra något själva för att bli friska.

Det är här som Ordet från Gud kommer in. Det är nämligen medicin för varje själsligt sår.

När en människa hör Ordet går det först ner i hennes sinne, det kommer in i själen. Där börjar det verka med sin kraft. Bibeln säger att vi ska förnyas i ande och förstånd (själ och sinne) Detta innebär inte att själen blir född på nytt, men att den förnyas geneom en förnyelseprocess. Det är Ordet som förnyar själen. Ordet kallas för ” vattnets bad” (Ef 5:26) Ordet är alltså som ett bad som renar och förnyar.

Titus 3:5 säger: ”Han frälste oss… genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig Ande.”

Den helige Ande är även ett vattenbad som förnyar vårt själsliv. Ordet och Anden verkar i vårt själsliv när vi söker Guds hjälp. De utför mirakelterapi som ingen människa helt och fullt förstår. Men när man ser resultaten hos de människor, som genomgått denna process, så blir man överbevisad om att detta är den bästa terapin.** /**Från Arne Bakkens bok: Första hjälpen.

Jag återkommer i detta ämne som är så svårt men det är ändå så underbart att få skriva att det finns hjälp att få, för Gud är fantastiskt underbar i allt han gör och vill göra för oss människor.

Se, jag är HERREN, allt kötts Gud. Skulle något vara omöjligt för mig? Jer. 32:27


 Det går att flytta berg och stora stenar!!Jag har doppat fötterna...Välkommen tillbaka hit!  /Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar