Follow by Email

söndag 31 juli 2016

Jesus botar blinda och stumma människor även idag! Men man har dålig kunskap om vad han kan göra därför frågar man inte om hjälp. /Jesus cures/Saviour

Evangelium/Under och mirakel. Matt kap 9


Jesus botar blinda och stumma: 

Mat 9:27 

När Jesus gick därifrån, följde honom två blinda som ropade och sade: ”Davids son, förbarma dig över oss.” Mat 9:28Och då han kom hem, trädde de blinda fram till honom; och Jesus frågade dem: ”Tron I att jag kan göra detta?” De svarade honom: ”Ja, Herre.”  

Mat 9:29Då rörde han vid deras ögon och sade: ”Ske eder efter eder tro.”  

Mat 9:30Och deras ögon öppnades. Och Jesus tillsade dem strängeligen att se till, att ingen finge veta detta.  

Mat 9:31Men de gingo åstad och utspridde ryktet om honom över hela det landet.  

Mat 9:32När dessa voro på väg ut, förde man till honom en dövstum som var besatt.  

Mat 9:33Och när den onde anden hade blivit utdriven, talade den dövstumme. Och folket förundrade sig och sade: ”Sådant har aldrig förut varit sett i Israel.”  

Mat 9:34Men fariséerna sade: ”Det är med de onda andarnas furste som han driver ut de onda andarna.”  

Mat 9:35Och Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet.  

Mat 9:36Och när han såg folkskarorna, ömkade han sig över dem, eftersom de voro så illa medfarna och uppgivna, ”lika får som icke hava någon herde.”  

Mat 9:37Därför sade han till sina lärjungar: ”Skörden är mycken, men arbetarna äro få.  

Mat 9:38Bedjen fördenskull skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”  

*Det är många som behöver bli friska idag, och det är inte känt att Gud gör under idag också men det gör han, Hallelujah!

/Maria


Välkommen tillbaka hit/ Maria


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar