framgår med allt större tydlighet för var dag som går. Han säger sig se "positivt" på NATO:s alla förslag till upprustning i östra Europa, fler soldater till Mali och ökade krigsinsatser i Mellanöstern.
Hans senaste bravad är att se "positivt"på när den USA-ledda alliansen vill ha utökade svenska insatser i Irak. Ett krig som en brittisk rapport har fastlagt som ett historiskt dårskap.
Hultqvist agerar helt i strid med Sveriges tidigare alliansfria utrikespolitik som byggde på diplomati, humanitära hjälpinsatser och fredsbevarande FN-Insatser. Inte stridande förband under USA-befäl.
Det var statsminister Tony Blair och George Bush, som utan FN-mandat startade kriget i Irak. Det anses vara den främsta orsaken till en av vår tids största flyktingströmmar och framväxten av IS, Islamiska Staten. Blair hotas av krigsrätt för sin roll i Irakkriget. Vad väntar Hultqvist?Och det kriget vill Peter Hultqvist ytterligare förlänga med att sända fler svenska soldater till Irak som innebär ökat antal flyktingar också till Sverige. Betydligt angelägnare för vore att kartlägga de IS-krigare som kommit Sverige och som ingår i s k vilande terrorgrupper som kan slå till när som helst i vårt land.
Socialdemokraterna och även andra partier har haft svagt begåvade och politiskt korkade försvarsministrar. Men Peter Hultqvist intar redan efter två år en klar tätposition i den illustra församlingen i hård konkurrens med Anders Björk (m).
Peter Hultqvist hade inte ens förstånd att undvika bli privat lierad med militärmakten när han efter tillträdet som försvarsminister fick en hyreslägenhet på Östermalm av Militärhögskolans bostadsstiftelse.
Rune Lanestrand

*
Foton från Björnö

 


En mulen dag som synes.      

 /Välkommen tillbaka hit!  /Maria