https://runelanestrand.wordpress.com/author/lane6645/
Västvärldens ledare (även medier) är otroligt naiva när de tycks tro att deras krig i Mellan-östern med miljoner dödade, skadade och enorma flyktingströmmar inte skulle leda till hämnd i form av terrorattacker i bl a USA och Europa.
Frankrike är vid sidan av USA mest pådrivande och det land som till varje pris vill hålla kvar sitt politiska och ekonomiska inflytande i sina forna kolonier. Bl a i Mali. Därför drabbas de mest.
Kriget mot terrorismen som president Bush startade har utvecklats till en ren katastrof där nu även Sverige ska visa sig lojala med en föråldrad krigsideologi som bara leder till ökat dödande och lidande i världen.
Vi måste få till stånd en folkomröstning om vår utrikespolitik närmandet till NATO för att stoppa krigsspiralen och innan vi blir lika terrordrabbade som Frankrike.
Rune Lanestrand
*

/Maria