Follow by Email

fredag 3 juni 2016

Fri. Friheten.Frid. Alla längtar efter frihet ändå är de bundna/Freedom

Frihet

Många blir fria från drogmissbruk, Halleluja.. En del människor har noga planerat sin flykt, undan terror och förtryck. En man kommer ut ifrån fängelset efter att ha sonat sitt bott. Det är Herrens verk i människorna.

Vad har dessa människor gemensamt? jo, de har friheten gemensamt.

De är fria. De kan börja leva igen, ha förhoppningar och de kan kanske få börja planera sin framtid, åtminstone vill de det. Vad betyder det de uppnått? FRIHET.

Och FRIHET är det vi får i Jesus Kristus. 

Alla människor längtar efter FRIHET. I Galaterbrevet kan du läsa om den kristna trons frihetsdeklaration. I detta brev förklarar Paulus vad friheten i Kristus innebär: Frihet från lagen och syndens makt och friheten att tjäna en levande Gud.

Alla människor borde tjäna en levande Gud, och därför är det så viktigt att den troende går ut med evangelium.

Det första århundradets konflikter stod mellan lag och nåd, tro och gärningar. Det finns paralleller även i vår tid. Vi får göra som Paulus för att fatta vad allt detta rör sig om. Vi får försvara evangeliets sanning och stå emot dem som vill lägga till något till den eller förvränga den. Du är fri i Kristus. Gå ut i ljuset och gläd dig åt din frihet!

Paulus /Gal 1:11-12Paulus säger:

 *Kära vänner, Jag försäkrar er att den väg till himlen som jag predikar om inte är byggd på människors idéer eller drömmar. Mitt budskap kommer nämligen från ingen mindre än Jesus Kristus, som har talat om för mig vad jag ska säga. Ingen annan har undervisat mig.* /Gal 1:11-12/
*

Detta gäller ju även idag. De troende idag, som älskar Jesus Kristus, har samma källa till tro: JESUS. Och de människor som är troende idag har fått den kallelsen på sina liv: Förkunna evangelium. Detta är vad vi gör, vad vi borde göra, och vad som väntas av oss.VI ÄR FRIA i KRISTUS, inte bundna i religion /Maria


Blandade foton från veckan
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar