Follow by Email

tisdag 22 mars 2016

Fotobloggen: The Son of Man/profetior om denna tiden- de sista tiderna. /The Last Days! The Son of Man. Prophecy/VideoThe Son of Man


About our time in the world filled with terror 


Denna video tar er med till Matteus kapitel 24 och verserna 3-14 för att visa på de sista tiderna- vilka vi är i nu- och om profetiorna om denna tid som tar plats nu. Läs verserna nedan.This video is a walk through Matthew chapter 24:3-14 informing 

people of the prophecies that are taking place in our time. If you like 

this video please like and share for more. God Bless

Matteus 24:3-14
När han sedan satt på Oljeberget, trädde hans lärjungar fram till honom, medan de voro allena, och sade: »Säg oss när detta skall ske, och vad som bliver tecknet till din tillkommelse och tidens ände.»

4

Då svarade Jesus och sade till dem: »Sen till, att ingen förvillar eder.

5

Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Jag är Messias' och skola förvilla många.

6

Och I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till, att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne.

7

Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra;

8

men allt detta är allenast begynnelsen till 'födslovåndorna'.

9

Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall dräpa eder, och I skolen bliva hatade av alla folk, för mitt namns skull.

1

0
Och då skola många komma på fall, och den ene skall förråda den andre, och den ene skall hata den andre.

11

Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många.

12

Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna.

13

Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.

14

Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma.

Alla som kallar sig troende på Jesus skall veta om dessa verserna och veta om vad som kännetecknar dem och den tid vi lever i nu.
NamnlösMaria
Välkommen tillbaka hit!   /Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar