Follow by Email

måndag 29 februari 2016

Fotoblogg: I väntan på Jesu återkomst. .. / in anticipation of the return of Jesus /Faith, Hope, Blessings
Det lever väldigt många människor på jorden idag och många av dem dör. Det lever väldigt många på denna jorden som kommer att dö utan att få det nya livet som är till för varje människa, men som man inte frågar efter. Det är mycket viktigt att veta vart man tar vägen då man dör, men merparten av människorna tycks inte vara intresserade av sådana frågor.
De människor som idag lever på vår jord utgör hälften av hela den mänsklighet som har existerat intill denna dag, och de FLESTA av dem som lever nu KÄNNER INTE TILL JESUS.  -Man kan få bli förlåten och få en tro.

Han kommer snart tillbaka och vill möta en trofast församling (Guds församling är de troende på Kristus, ingen kyrka) . Det är inte alltid så lätt att ta ställning för Kristus eller berätta för andra om hans kärlek, men att predika Guds ord är församlingens viktigaste uppgift.


Om du tror: Förbered dig och var frimodig och känslig för de tillfällen Gud ger dig och berätta om de goda nyheterna: Jesus lever och skall komma tillbaka. Gud är skaparen av allt och alla.
Eftersom så många inte vet något om att Jesus lever idag och kommer tillbaka en dag- vid den sista basunens ljud-  så måste vi som tror detta vara vakna och meddela oss med andra människor- inte kan vi hålla människor utanför den vetskapen!Guds Ord säger: 1 Kor 15:52
i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 

I väntan på Kristi ankomst:
17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: ”I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär.” 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.


Det kommer att ske mäktiga ting framöver. Så står det.


Välkommen tillbaka hit! /  Maria


1 kommentar:

 1. THE DECEIVER BY STEVE FINNELL

  The devil is the great deceiver, however, without men to do his work no work gets accomplished.

  2 Corinthians 11:3-4 But I am afraid that, as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. 4 For if one comes and preaches another Jesus whom we have not preached, or you received a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you bear this beautifully.(NASB)

  2 Corinthians 11:13-15 For such men are false apostles, deceitful workers, disguising themselves as apostles of Christ. 14 No wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. 15 Therefore it is not surprising if his servants also disguise themselves as servants of righteousness, whose end will be according to their deeds. (NASB)

  Paul and the rest of apostles preached a different gospel than many preach today.

  Apostles Doctrine: Mark 16:15-16 And He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation. 16 He who has been believed and been baptized shall be saved; but he who has disbelieved shall be condemned.(NASB)

  Those preaching a different gospel say immersion in water is not part of the gospel plan of salvation.

  Apostles Doctrine: 1 Timothy 2:3-4 This is good and acceptable in the sight of God our Savior, 4 who desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth.(NASB)

  Those preaching a different gospel say God does not want all men to be saved. They say, God has selected only a few to be saved and all other should burn in hell.

  Apostles Doctrine: Acts 4:10-12 ...name of Jesus Christ...12 And there is salvation in no one else; for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved."(NASB)

  Those who preach a different gospel say, Jesus is one many names by which we can be saved.

  Apostles Doctrine: Acts 2:38 Peter said to them, "Repent, and and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins; and you will receive the gift of the Holy Spirit. (NASB)

  Those who preach a different gospel, say be baptized for the forgiveness of Adam's sin and your sins.

  Those who preach a different gospel say, be baptized because your sins have already been forgiven.

  Apostles Doctrine: 1 Peter 4:17....what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? 2 Thessalonians 1:8-9.....and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. 9 These will pay the penalty of eternal destruction, away from the presence of the Lord and from the glory of His power,(NASB)

  Those who preach a different gospel say, do not worry about eternal destruction; because God will force those He has chosen to believe and be saved.

  Apostles Doctrine: Galatians 1:6-9....for a different gospel; 7 which is really not another, only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. 8 But if we, or an angel from heaven, should preached to you a gospel contrary to to what we have preached to you, he is to be accursed!......


  Remember Satan's servants disguise themselves as servants of righteousness.

  YOU ARE INVITED TO FOLLOW MY BLOG. http://steve-finnell.blogspot.com

  SvaraRadera