Follow by Email

torsdag 18 februari 2016

Fotoblogg: En nära relation i nytt liv. Vad är sanning? Att bli FRI. /The truthVad är sanning? Följ med i mitt resonemang:
Man säger att man söker sanningen, och att man vill stå upp för sanningen, ibland med alla medel.

Men hur många gör verkligen det? de vet ju inte vilken sanning de ska lyda, Och varför ljuger man så då?  

Är det sina egna sanningar, de som de tror de hittat, eller är det de sanningar som Gud vill lära dem? 
Jag har inte träffat så väldigt många personer och pastorer som predikat om sanningen, den sanning som folk bör följa. Budorden följs inte och inte den sanning som Gud äger och vill visa oss alla. Sanningen, den som kommer från Gud, JA den gör oss fria att titta oss omkring och säga sanningen, men man märker så mycket av förljugenhet av dem som säger att de står upp för sanningen den gillar inte jag för jag vill ha GUDS Sanning- i allt.Man kan tala om Jesus och tro men när orden kryper inpå människan och ställer den inför obehaget att välja vägar, då är det inte roligt längre och det kan bli aggressiva tongångar. Man vill ju ingen undervisning ha…Ja, så är det i många fall, och Gud och hans sanning slängs undan som en uttjänt vara eller klädestrasa. Jesus kom för att visa oss sanningen- är det inte dags att reagera för det han vill ge oss alla? Jag mötte en äldre man som undrade över tro och han undrade över mycket av den förljugenhet som han tyckte kyrkan stod för, m m,  vi hade ett långt och intressant samtal i höstsolen….om tro…

Samhällets ledare känner inte folket, landets ledare känner inte folket som de ”leder”, vaddå ledare? Många känner sig verkligen missbelåtna och förbrukade, sjuka, fattiga och eländiga. Landets ledare säger att man vill göra det bra för alla, men då skulle inte så många behöva falla.

Skapelsens Herre, honom som jag tror på, Gud, han tänker på alla människor och vill dem mer än väl. Har man satt sin tro till honom går det väl.

Härskaren över universum tänker just på dig just nu. Han är alltid närvarande – om man vill.

Skapelsens Herre har oss alltid i sina tankar, och önskar en nära relation till alla som han skapat. Kanske du tror på evolutionen, och då får du göra det, men om du tog dig tid att verkligen närma dig Gud så får du reda på något annat och har möjlighet till att få ett NYTT liv.


*
En del bibelord om Guds sanningar:
Joh 8:32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” / Ja sanningen har gjort mig fri att tänka så som Gud vill.

Joh 8:45 Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen./ Sanningen är mycket obekväm för de flesta.

Joh 14:6 Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. /Det här är det mest grundläggande och viktiga avsnitten i hela Bibeln Hur kan man finns Gud? Bara genom Jesus!

Joh 14:17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er./Nej världen vill inte veta av Gud, den har valt avgudar och annat som inte är av Gud./

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. /Den helige Ande, den som man hånar och skändar och bedrövar på alla vis./

HöstSommargrönska

Sjö i norr


Vår


The forestFieldJag hoppas du haft en trevlig stund här. Välkommen tillbaka,  Hälsn Maria


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar