Follow by Email

söndag 3 januari 2016

Fotoblogg: Levande ordspråk kommer här.Följer du sådana? Vår- och sommarbilder idag


Välkommen /Welcome


Är man bekant med undervisande ordspråk idag? Jag har några stycken jag vill visa dig och kanske du kan förstå dem och fundera på att följa dem. De är verkligen underbara och sanna! 
Läs denna om en hustru: En idog hustru, var finner man en sådan? Långt högre än pärlor står hon i pris... Fortsätta gärna få reda på mer om hur det ligger till:


Ordspråksboken finns i bibeln och innehåller 31 kapitel med råd om hur man bör leva och vad Gud säger är det bästa.... 

Ordspr 21:7 De ogudaktigas våldsdåd snärjer dem själva, eftersom de vägrar göra det rätta.

 21:8 Krokig väg går syndfull man, den rene går rakt fram.

 21:15 Att rätt skipas är den rättfärdiges glädje men brottslingarnas skräck.
gif.


Människor får leva sitt liv hur de vill, det vet både du och jag. Men det bästa vore ju faktiskt om de levde så som GUD vill. Men det vill man ju för det mesta inte göra. Bibeln berättar precis hur man borde leva här på jorden: ”I Herrens tukt och förmaning”, ett gammalt uttryck som jag förstår bättre och bättre… och i olika sammanhang. 

Nedan kan du läsa några ordspråk/förmaningar till människan från Gud. Han har verkligen mycket att säga och man borde ju lyssna mer till Gud än till andra! 

Men vårt samhälle blir kallare och kallare för att man inte lyssnar till den som vet bäst. Vi lever i en väldig smuts här på jorden, och man vet inte att smutsen fastnar på insidan—–men JESUS kan ta bort alla smuts så att man blir ren! och får ett evigt liv. Rätt och felaktigt beteende läser du om här:

*

21:16 Den människa som far vilse från klokhetens väg hamnar i de dödas församling.

21:18 Den ogudaktige ges som lösen för den rättfärdige, den trolöse sätts i de rättsinnigas ställe.

21:20 Den vise har dyrbara skatter och salvor i sin boning, en dåraktig människa slösar bort dem.

21:21 Den som far efter rättfärdighet och godhet,
finner liv, rättfärdighet och ära.

21:29 Den ogudaktige visar upp en trotsig min,
den rättsinnige går sin väg rakt fram.

21:31 Hästar rustas för stridens dag, men segern kommer från HERREN.

22:4 Lön för ödmjukhet och HERRENS fruktan,
är rikedom, ära och liv. /Ur folkbibeln

Välkommen tillbaka hit!  Hälsn Maria, Ha en bra vecka

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar